Small Project Space
Marius Lut / Iede Reckman / Marchel Ruijgrok

Het Small-Project-Space-team gaat opzoek naar hét museum . Denk met ze mee.
Het Small-Project-Space-team bestaande uit Marius Lut, Iede Reckman en Marchel Ruijgrok wil samen met het publiek een onderzoek doen naar het ideale museum. Voor het SPS-team, is dit een plek waar kunst, kunstenaars, bezoekers en de ruimte één zijn. Deze definitie van het museum willen zij graag onderzoeken, verder brengen en zichtbaar maken. In het drie dagen durende project worden drie verschillende musea gebouwd, waarbij iedere dag het accent ligt op een andere doelgroep; bezoekers, kunstenaars en architecten. De musea worden ontworpen aan een enorme tafel met vele functies. In de tafel zijn een keukenblok, een bad en een stellingkast ingebouwd. Hiermee willen zij het publiek en de deelnemers verleiden en stimuleren om zich maximaal in te zetten voor het onderzoek. De maquettes van musea en alle andere producten worden op de tafel gebouwd en aan het eind van de dag in de stellingkast tentoongesteld.

Data:
Zaterdag 16 juni
Zondag 17 juni
Zondag 5 augustus

Lokatie:
BVHA, Lange Voorhout

Het Ideale Museum
Door Machteld Leij

Een pan staat te pruttelen op een gasstelletje. Architect Marchel Ruijgrok gooit er nog wat aardappelen in, en roert het geheel nog eens om. Kunstenaar Iede Reckman stookt het vuurtje op terwijl zijn collega Marius Lut praat met een oude heer in tweed jas. Heerlijke geuren ontsnappen aan het brouwsel. Hmm, dit moet wel goed gaan smaken. Dit is niet zomaar soep, dit is soep in ruil voor participatie. Voorbijgangers mogen hun ideale museum schetsen, in woorden en in tekeningen. Ze krijgen daar gastvrijheid en eten voor terug.
De jongens van Small Project Space hebben op de Lange Voorhout, in de schaduw van het Bureau voor Hedendaags Avontuur een podium gebouwd met er bovenop klapstoeltjes, een zwembad om eens heerlijk in te poedelen, en natuurlijk een provisorisch keukentje voor de soep. In drie weekends, in juni en augustus als onderdeel van het Bureau voor Hedendaags Avontuur, voelden ze het publiek aan de tand over hun Ideale Museum. Een lastige vraag natuurlijk, want wat voor de een ideaal is, kan voor de ander een ware verschrikking zijn. En is ideaal niet bijna   synoniem aan onbereikbaar?
De reacties uit het publiek waren divers, maar vaak wel oppervlakkig. Een oude dame wilde bijvoorbeeld meer stoelen. Een ander wilde dat het ideale museum de bezoekers prikkelt en uitdaagt. Een derde wilde er een park bij. Maar het bleef vrij stil over wat er dan precies te zien moet zijn in zo'n museum. Ook over educatie, over doelgroepenbeleid en verdeling van geld bleef men stil, juist de zaken waardoor museumprofessionals regelmatig over elkaar heen tuimelen in de media.

Small Project Space heeft al een plek in gedachten voor het   Ideale Museum. Dat zou het kunstenaarsinitiatief Billytown in Rijswijk moeten gaan worden, niet geheel toevallig de uitvalsbasis van de drie. En dit project is daarvoor een aanloop. Small Project Space is een publieksonderzoek, maar vooral is het een ontdekkingstocht voor de Billytowners zelf. Marius Lut: ,, De vraag is veel te groot om in drie weekends beantwoord te krijgen, zoveel hebben we wel ontdekt." Van elk weekend hebben ze geleerd, om uiteindelijk een enquête op hardroze papier voor te leggen aan zowel publiek, maar ook aan kunstenaars, architecten en vormgevers, die ook betrokken zijn bij Billytown.

De enquête bestaat uit vragen als: Is het Ideale Museum breed toegankelijk, moet het Ideale Museum reageren op maatschappelijke ontwikkelingen, en is het Ideale Museum anti-elitair? De vragen zijn sturend, maar zo ongemerkt geven ze een goed beeld van wat de Billytowners zelf willen: ze zetten breed in, en alles moet mogelijk zijn. Of het museum überhaupt muren krijgt, dat is nog niet eens zo zeker! Het lijkt er op dat dit project de vreemde eend in de bijt van het Bureau van Hedendaags Avontuur is: de kunstenaars zelf zijn er misschien meer mee geholpen dan het publiek. Want voor Smart Project Space of Billytown zijn ze erachter dat de goede weg is ingeslagen, maar dat er nog veel meer discussieavonden nodig zijn. Er moeten nog meer plannen gesmeed, en dan, in december is in Billytown het resultaat te zien. Een tentoonstelling die is vormgegeven door ideeën van het publiek te interpreteren, maar ook door bij zichzelf en bevriende kunstenaars na te gaan wat een ideaal museum is.